درب عایق صدا ( آگوستیک )


اگوستیک

درب های عایق صدا به منظور جلو گیری از هر گونه صدای نابهنجار مرود استفاده در آپارتمان ها و ادارات و …. استفاده می شود .

درب های آگوستیک یا عایق صدا  و یا لمسه کوبی علاوه بر جلو گیری از ورود هرگونه صدا با عث زیبایی ظاهری بیشتری در محیط می گردد.